ערוץ 66 ( ערוץ הקבלה ) לצפייה ישירה

Volume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
Keyboard Shortcuts
Play/PauseSPACE
Increase Volume
Decrease Volume
Seek Forward
Seek Backward
Captions On/Offc
Fullscreen/Exit Fullscreenf
Mute/Unmutem
Seek %0-9
Live
00:33
00:00
00:00
Fullscreen
 

-

-